Kácení stromů

RIzikové KÁcení STromů – RIKAST.cz

RIKAST, je zkratka pro rizikové kácení stromů. Výškové práce při kácení, nebo ošetřování stromů, děláme více jak dvanáct let. Zasahujeme všude tam, kde je klasické kácení ze země nemožné, nebo rizikové. Kácení stromů se pak realizuje formou výškové práce v koruně stromu za pomoci stromolezecké techniky, nebo manipulací z plošiny.

Všechny práce, se s ohledem k zákazníkovi snažíme dělat za minimálními náklady. To znamená, že těžkou techniku využíváme až v krajních případech, kdy není jiná volba. Drtivá většina zakázek je realizována stromolezeckou technikou, kácení stromů je tak rychlejší, levnější a ve výsledku efektivnější.

Kácení stromů profesionálně

Níže najdete stručný přehled prací, které zajišťujeme. Na stránce O nás, jsou další informace k tomu, čím se zabýváme a co nabízíme. Na dalších stránkách pak najdete například videa z kácení stromů, reference, fotogalerii a samozřejmě kontakt, potažmo kontaktní formulář.

Kácení stromů

Kácení stromů hrozících způsobením škody na majetku nebo újmě na zdraví. Odstraňování kalamitních následků, riziková těžba (polomy, kmenové zlomy, atd.).

Těžba dřeva nejen v rizikových oblastech, v jakémkoliv rozsahu.

Výkup stromů

Výkup stromů „na stojato“.

Odkoupení stromů z alejí, stromořadí, větrolamů, atd.

Výkup kulatiny a další dřevní hmoty.

Stromy vykupujeme od 50 m³, což je zhruba 28 stromů o průměru 30cm na čele. S menším množstvím neobchodujeme. Povolená jednoduchá křivost.

Ostatní

Zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů, včetně zajištění jejich vyřízení na místě příslušného orgánu státní správy.

Nová výsadba lesních porostů, alejí, stromořadí, větrolamů, atd.

Svoz a manipulace dřevní hmoty.

Ekologické zpracování a likvidace dřevní hmoty.

Pracujeme pro úřady, firmy i soukromé osoby

© 2008 RIKAST : Kácení stromů profesionálně. Ceník kácení stromů, výškové práce, frézování pařezů, zákon, povolení, kácení stromů na vlastním pozemku a další služby a informace. | Mapa stránek
Palivové dřevo | Ubytování Hlohovec